देशहरु

स्वास्थ्य

धूम्रपान सवभन्दा बढी गरिने पाँच देशहरु 

धूम्रपान एक प्रकारको दुर्र्व्यसन हो। धूम्रपान भन्नाले खासगरी सुर्तीको धुँवा खाने  हो। धुँवा खाने तरीकाहरु विभिन्न छन् जस्तैः कसैले हुक्काबाट

Read More
error: Content is protected !!