परम्परा

धर्म-सस्कृति

चलिआएका परम्परा नमासौं

श्राद्धको दिन डोकामा बिरालो थुनेर श्राद्ध बुबाले गरेको देखेर छोराले पनि बिरालो डोकाले थुनेर श्राद्ध गर्दोरहेछ । यो परम्परा चल्दै

Read More
error: Content is protected !!