पराई मुलुक

साहित्य-कला

नजाऊँ है पराई मुलुक देश खोज्न भनेर

यो देश खोज्न कहाँ पो जान्छौ र; मुटु भित्र नै खोज ! पराइको आड्गनमा गएर आफ्नो प्यारो देश नखोज !!

Read More
error: Content is protected !!