परीक्षण

स्वास्थ्य

के हो डीएनए परीक्षण ?

शंकाको आधारमा गरिने परिक्षणलाई डीएनए परीक्षण भन्दछन् । डीएनए परिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था कुनै शिशुको पिता को हो भनेर पत्ता लगाउन

Read More
error: Content is protected !!