पित्तथैली

स्वास्थ्य

पित्तथैलीको पत्थरी र यसको उपचार

Berberis-vulgaris बरबरिज बलगेरिस यो होम्योपैथीक औषधि हो । Gal. Stone पित्तथैलीको पत्थर फाल्न यस्ले राम्रो मदत्त गर्दछ । हामीले यो

Read More
error: Content is protected !!