प्रकाशको विद्युतीय प्रभाव

विज्ञानविज्ञान जिज्ञासा

प्रकाशको विद्युतीय प्रभाव भनेको के हो ?

प्रकाशको विद्युतीय प्रभावले प्रकाशको कणको स्वभावलाई पुष्टि गर्दछ । अर्थात् प्रकाशले कणहरूको प्रवाहको व्यवहार देखाउँदछ । आइन्स्टाइनले आफ्नो सिद्धान्तको आधार

Read More
error: Content is protected !!