प्रयोग

चिकित्सा विज्ञानस्वास्थ्य

अस्थालीन इनहेलर (Asthalin Inhaler) र यसको प्रयोग

अस्थालीन इनहेलर (Asthalin Inhaler) को प्रयोगले मानिसलाई कहिलेकाही ठूलो औषधिको काम गर्दछ । यो औषधि सास बढ्दा र स्वाद सम्बन्धी

Read More
error: Content is protected !!