गाडीमा यात्रा गर्दा बान्ता आउछ ?

गाडीमा यात्रा गर्दा बान्ता आउछ ? कोहिकोहि मानिसलाई बसमा यात्रा गर्दा बन्ता वा उल्टी आउने समस्याले हैरान पारेको हुन्छ ।

Read more