बर्वेरिस वुलगेरिस (Berberis Vulgaris ) Mother Tincture र यसको प्रयोग

बर्वेरिस वुलगेरिस औषधि पत्थर चट्टा अजम्बरीको पातबाट बनेको छ । हाम्रो देशमा यो औषधि प्रशस्त पाइन्छ । यो औषधिको Botanical

Read more
error: Content is protected !!