बहुमूत्र

स्वास्थ्य

बहुमूत्र अत्यधिक पिसाब हुने रोगको लक्षण र उपचार

बहुमूत्र अत्यधिक पिसाब हुने रोगको लक्षण र उपचार । यो रोगलाई पनि सामान्य डायबिटीज रोग अन्तर्गत राखिएको छ । Posterior Pituitary Gland

Read More
error: Content is protected !!