बिहानी

साहित्य-कला

नआऊ

सधैं जून राम्रो भनेर नआऊ, उदाए सितारा गनेर नआऊ ।। बेनामी गराइ पुरेका जति हुन्, नखोस्र कुनै ती खनेर नआऊ

Read More
error: Content is protected !!