बुद्धि बढाउने

खानपान

बुद्धि बढाउने खाद्यान्न तथा फलफूलहरू के के हुन् ?

प्रकृतिले प्राणीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा बुद्धि बढाउने अनमोल खाद्यान्न तथा फलफूलहरू उत्पादन गरिदिएको छ । तर, सबै अन्न तथा फलफूलका आआफ्ना

Read More
error: Content is protected !!