ब्लड प्रेशर

स्वास्थ्य

ब्लड प्रेशरबारे बरिष्ट डाक्टर राम बहादुर बोहराको महत्वपूर्ण सुझाव

व्यवहारिक दृष्टिले Systolic र Diastolic ब्लड प्रेशर उमेर अनुसार फरक-फरक हुनसक्छ । बृद्ध अवस्थामा Systolic १६० सम्म हुन सक्छ तर

Read More
error: Content is protected !!