ब्लड प्रेसर

खानपान

ब्लड प्रेसरका रोगीले के खाने र के नखाने ? जानी राखौ

ब्लड प्रेसर मुटु रोगसंग सम्वन्धित हुने हुनाले हाम्रो खाना कस्तो हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा हरेकले जान्न आवश्यक छ ।

Read More
error: Content is protected !!