ब्ल्याक बक्स

विज्ञान जिज्ञासा

के हो विमानको ब्ल्याक बक्स ? 

हरेक विमानमा ब्ल्याक बक्स हुन्छ र सबै विमान दुर्घटना भएपछि यसको ब्ल्याक बक्सको खोजी गरिन्छ । ब्ल्याक बक्स भनेको खासमा

Read More
error: Content is protected !!