आफ्नो कोहि छ भनेर यहाँ नपरौं भर्ममा ?

हरेक महिला होस् वा पुरूषको अन्तिम साथी भनेको श्रीमान वा श्रीमति नै हो किनभने बाबा आमा ढिलो चाँडो जानु हुन्छ

Read more
error: Content is protected !!