भान्सा

खानपान

प्राकृतिक चिकित्सामा भान्साको वर्गीकरण

प्राकृतिक चिकित्सामा भान्सालाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । १. भगवानको भान्सा प्राकृतिक चिकित्सामा सबैभन्दा ज्यादा प्राथमिकता भगवानको भान्साहरुलाई दिने

Read More
error: Content is protected !!