मस्तिष्क रक्तस्राव

स्वास्थ्य

मस्तिष्क रक्तस्रावको कारणहरु, लक्षणहरु र उपचार

मस्तिष्क रक्तस्रावको कारणहरु, लक्षणहरु र उपचार ! यो रोगमा अचानक मस्तिष्कको रक्तनली फुट्नाले एक ठाउँमा जम्मा भई मस्तिष्कको अन्य भागमा दबाब

Read More
error: Content is protected !!