हात खुट्टामा आउने मुसा र यसको उपचार

मुसा शरीरमा हुने मुसा ले यदि कसैलाई सताएको भएमा यो अपनाउन हार्दिक आग्रह गर्दछु यो मेरो अनुभुत प्रयोग हो ।

Read more