मोतियाबिन्दु

स्वास्थ्य

आँखाको रोग मोतियाबिन्दु र यसको उपचार

मोतियाबिन्दु एउटा सामान्य रोग हो । यो रोग प्राय ५०/५५ वर्षको उमेरपछि सुरु हुने गर्दछ । यो सानालाई पनि हुने

Read More
error: Content is protected !!