यौन रोग

स्वास्थ्य

यौन रोग ग्रेनूलोमा वेनेरियम र यसको उपचार

यौन रोग ग्रेनूलोमा वेनेरियम र यसको उपचार । यो रोग यौन सम्पर्कद्वारा एक अर्कामा फैलिने खालको रोग अन्तर्गत पर्दछ । यो

Read More
error: Content is protected !!