राजतन्त्र

राजनीति

लोकतन्त्र र राजतन्त्रमा के फरक ?

लोकतान्त्रिक शाशन व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष शाशन व्यवस्था हुनुपर्छ । जनताको हित नै लोकतन्त्रको हित सम्झनुपर्छ तर यहाँ ठिक उल्टो परिपाटी

Read More
error: Content is protected !!