राजधानी

Uncategorized

जनमत सर्वेक्षण – प्रदेश ३ को राजधानी कहाँ हुँदा ठिक होला तपाईको विचारमा ?

जनमत सर्वेक्षण प्रदेश ३ को राजधानी कहाँ हुँदा ठिक होला तपाईको विचारमा ? १. साविकको हेटौडा २. बनेपा ३. भक्तपुर

Read More
जनमतजनमत सर्वेक्षण

जनमत सर्वेक्षण – प्रदेश १ को राजधानी कहाँ हुँदा ठिक होला तपाईको विचारमा ?

जनमत सर्वेक्षण प्रदेश १ को राजधानी कहाँ हुँदा ठिक होला तपाईको विचारमा ? १. साविकको बिराटनगर २. इटहरी ३. धनकुटा

Read More
error: Content is protected !!