रातो मासु

स्वास्थ्य

रातो मासु रोगको भण्डार

रातो मासु रोगको भण्डार !  खसी-बोका, रांगा, भेंडा आदी जनावरको मासुलाई रातो मासु हो । चारखुट्टे जनावरको मासुलाई रातोमासु भनिन्छ

Read More
error: Content is protected !!