लोभ

जीवन-दर्शन

के लोभ मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

लोभलालचले कसैलाई छोड्दैन लोभ गर्ने मानिस एकदिन यसरी नै समाप्त हुन थाल्दछ । लोभ भनेकै काल हो यो हमेसा बुझ्न

Read More
error: Content is protected !!