विकासवादी सिद्धान्त

विज्ञान जिज्ञासा

माझीऔँला किन लामो हुन्छ ?

हाम्रो हातका औँलाहरुमध्ये माझीऔँला अर्थात् बीचको औँला सबभन्दा लामो हुन्छ । यस्तो किन भयो भन्नेबारे चासो राख्नेहरु थोरै होलान् ।

Read More
error: Content is protected !!