विद्युतीय उपकरण

विज्ञान जिज्ञासा

साइबर अपराध (Cyber Crime) भनेको के हो ?

विद्युतीय उपकरणहरू कम्प्युटर, मोबाइल तथा यसको नेटवर्कको प्रयोग गरेर हुने कुनै पनि किसिमका आपराधिक कार्यलाई साइबर अपराध भनिन्छ । सामान्य

Read More
error: Content is protected !!