विश्व

विज्ञान जिज्ञासा

विश्वकै ठूलो रेडियो टेलिस्कोप कहाँ छ ?

चीनको गुइझोउको पहाडहरुका बीचमा बनाइएको विश्वकै ठूलो रेडियो टेलिस्कोपले ब्रम्हाण्डका विभिन्न ग्रहहरूबाट प्राप्त प्राकृतिक तरङ्ग र अन्य कृतिम भुउपग्रहका तरङ्गलाई

Read More
error: Content is protected !!