शक्ति

धर्म-सस्कृति

के भक्तिभावले शक्ति प्राप्त हुन सक्छ ?

मेरो विचारमा सक्छ भन्न चाहन्छु यो मेरो अनुभव हो । हाम्रो मनमा लोभ र लालचले डेरा जमाएको छ । जब

Read More
error: Content is protected !!