श्रीराम

धर्म-सस्कृति

श्रीरामचरितमानसको अनुसार यस्ता ४ व्यक्तिसँग कहिलै धन टिक्दैन

श्रीरामचरितमानस अवधि भाषाको एक रामायण महाकाव्य हो जसलाई गोस्वामी तुसलसी दासले १६ औं शताब्दीमा रचना गरेका थिए । श्रीरामचरितमानसलाई भारतको

Read More
धर्म-सस्कृति

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ।। पुरुषोत्तम राम, सीता र लक्ष्मणले वनवासको

Read More
error: Content is protected !!