समाधी

साहित्य-कला

मेरो यस्तो समाधी होस

जब म ध्यानमा हुन्छु लाग्छ अध्यारो होइन चारैतिर प्रकाशमय र ज्ञानमय छ फुल फुलिरहेको छ प्रकृतिमा बास्ना दिइ रहेको छ

Read More
error: Content is protected !!