पुरुषहरुको साँचो माया थाहा पाउने सुत्रहरु

पुरुषहरुको साँचो माया थाहा पाउने सुत्रहरु ! भनिन्छ मायामा नै संसार अडिक छ। साँचो माया त्यही हो जसले आपतमा सहयोग गर्छ,

Read more

साँचो माया पाएपछि केटाहरु के गर्छन् ?

साँचो माया पाएपछि केटाहरु के गर्छन् ? भनिन्छ मायामा नै संसार अडिक छ। साँचो माया त्यही हो जसले आपतमा सहयोग गर्छ,

Read more
error: Content is protected !!