सितलचिनी

खानपान

स्वास्थ्यको लागि सितलचिनी खानुका फाइदाहरु

सितलचिनीलाई अंग्रेजीमा मोरिन्गा (Moringa) भनिन्छ । सितलचिनीमा मानव शरीरलाई आवश्यक पर्ने बढी किसिमका पोषण तत्व र ४६ किसिमका एन्टी अक्सिडेन्ट

Read More
error: Content is protected !!