सिमाली

हेल्थ टिप्स

औषधीको रुपमा सिमालीको प्रयोग

सिमाली एक बुट्यान वर्गमा पर्ने वनस्पति हो । यसको पात किसानहरुले किटनाशक औषधि तथा प्राङ्गारिक मल बनाउन प्रयोग गर्ने गर्दछन्

Read More
error: Content is protected !!