सेतो दाग

घरेलु उपचारस्वास्थ्य

सेतो दुवी र घरेलु उपचार

मानिसको छालामा देखा पर्ने सेतो दुवीलाई अभिशाप मान्छन् । तर यो अभिशाप होइन, ल्युकोडर्मा भनिने एक प्रकारको छाला सम्बन्धी बिकार

Read More
error: Content is protected !!