हाइपोटेन्सन

स्वास्थ्य

हाइपोटेन्सन र यसको उपचार

सामान्यतया हाइपोटेन्सनलाई (न्यून रक्तचाप) असाधारण अवस्था मानिन्छ । न्यून रक्तचाप विरलैलाई मात्र हुने हुन्छ । धेरैजसो सामान्य कुराकानी गर्दा आफूलाई

Read More
error: Content is protected !!