हाई ब्लड प्रेशर

स्वास्थ्य

इन्ट्रासेरिब्रल हेमोेरेज र यो हुने कारणहरु

इन्ट्रासेरिब्रल हेमोेरेज र यो हुने कारणहरु  ! यो रोग प्राय हाई ब्लड प्रेशरको कारणले मस्तिष्कको रक्तनली धमनी आकस्मिक रूमा फुट्नेलाई

Read More
error: Content is protected !!