हृदय

साहित्य-कला

देशको महिमा हृदयले बुझौँ

यो देश हाम्रो जन्मिएको भूमि हो; जन्मको कथा हृदयले बुझौँ ! पराई सामु जन्मभूमिको टुक्रा पार्ने खेल नसिकौँ !!१  

Read More
error: Content is protected !!