होम्योपैथीक चिकित्सा पद्धति

आयुर्वेद

होम्योपैथीक चिकित्सा पद्धति र यसको इतिहास

होम्योपैथीक यस्तो चिकित्सा पद्धति हो जसले केवल लक्षणको आधारमा उपचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । यो आधुनिक

Read More
error: Content is protected !!