Azithromycin

चिकित्सा विज्ञानस्वास्थ्य

औषधि Azithromycin (Anther) को प्रयोगवारे एक जानकारी

औषधि Azithromycin Tablet को प्रयोग वैक्टीरियल सक्रमण घाँटी, दाँत, कान, कलामेडियल यौन सक्रमण, छालाको बैक्टीरियल सक्रमण, टंसिलको सक्रमण, साइनस, निमोनिया,

Read More
error: Content is protected !!