DNA

लेखहरुविज्ञान जिज्ञासा

DNA (डीएनए) भनेको के हो ? यसले कसरी काम गर्छ ?

DNA (डीएनए) को पुरा रुप Deoxyribonucleic Acid (डीअक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) भनेको सबै जीवहरु र बनास्पतिहरु तथा धेरै भाइरसहरुको वंशाणुगत गुण बोक्ने

Read More
error: Content is protected !!