Hydrogen Bomb

विज्ञान जिज्ञासा

हाइड्रोजन बम (Hydrogen Bomb) भनेको के हो  ?

हाइड्रोजन बम मानव जातिले अहिलेसम्म निर्माण गरेको सबैभन्दा शक्तिशाली अत्याधुनिक हतियार हो । यो बम जापानको हिरोसिमा र नागसाकिमा खसालिएको

Read More
error: Content is protected !!