intelligent

जीवन-दर्शन

बुद्धिमान् मानिसका असल गुणहरु

बुद्धिमान् मानिसका असल गुणहरु ।  मानिस जब बुद्धिमान हुन्छ तव उसले अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो पारेर नयाँ चीज खोज्न समय

Read More
error: Content is protected !!