Shobha Kafle Khatiwada

साहित्य-कला

मेलम्चिलाई हाम्रो निम्तो

  मेलम्चि म आएँ हैं तिमीलाई, यो तिमी बसेको नदीसम्म नै तिमीलाई भेट्न । काठमाण्डुमा आउने निम्तो तिमीलाई यो मनैले

Read More
error: Content is protected !!