Soap

विज्ञान जिज्ञासा

साबुनले कसरी लुगा सफा गर्छ ?

हामीले दैनिक जीवनमा कपडा धुनको लागि साबुन वा सरपको प्रयोग गर्छौ । यहाँले बिचार गर्नु भएको छ कहिले? कपडाको मैलो

Read More
error: Content is protected !!