Tag "Volcano"

Back to homepage
विज्ञान विज्ञान जिज्ञासा

ज्वालामुखी आउन लागेको कसरी थाहा पाइन्छ ?

पृथ्वीको बाहिरी सतह क्रस्टमा सो सतहभन्दा तलबाट तातो म्याग्मा, ज्वालामुखीको खरानी र ग्यासहरू निस्किनुलाई ज्वालामुखी भनिन्छ । ज्वालामुखीहरू साधारणतया टेक्टोनिक प्लेटहरू उठेको तथा खाल्डो परेको स्थानमा पाइन्छन् । ज्वालामुखी फुट्नु