खोकी

स्वास्थ्य

खोकी (Cough) र यसको उपचार

खोकी प्राय: दुइ किसिमको हुन्छ एउटा कफयुक्त र अर्को सुख्खा जसलाई अंग्रेजीमा एक्यूट र क्रोनिक भन्दछन् । हामीले यसलाई दुई

Read More
हेल्थ टिप्स

जाडोमा खोकीको औषधिको रुपमा अदुवाको प्रयोग

खोकी मानिसको ठूलो शत्रु हो “लडाईको जड हासो हो भने रोगको जड खोकी हो ” हामीले खोकीलाई सामान्य रूपमा हेर्ने

Read More
error: Content is protected !!