गुरूको अर्थ र परिभाषा

गुरूको अर्थ गुरूको अर्थ माता पिता मान्ने परम्परा नेपालमा छैन तर गुरू माता पितालाई मार्गदर्शकको रूपमा मान्नुपर्छ । जन्म दिनु

Read more