गुरू

जीवन-दर्शन

गुरूको महत्व

गुरू पुर्णीमा गुरू मान्ने दिन हामीले आजको दिनलाई अन्य दिन भन्दा फरक दिनको रूपमा मान्नु पर्दछ । गुरु एक मार्गदर्शक

Read More
जीवन-दर्शन

गुरूको अर्थ र परिभाषा

गुरूको अर्थ गुरूको अर्थ माता पिता मान्ने परम्परा नेपालमा छैन तर गुरू माता पितालाई मार्गदर्शकको रूपमा मान्नुपर्छ । जन्म दिनु

Read More
error: Content is protected !!