घिउ

हेल्थ टिप्स

औषधीको रुपमा घिउको प्रयोग

हामीले प्राय: गाईको दुधबाट बनाइएको घिउ खाइरहेका हुन्छौं । हामी खानाको स्वाद बढाउनको लागी घिउ खाने गर्दछौ तर हामीलाई गाईको

Read More
error: Content is protected !!