ताँन्त्रीक

धर्म-सस्कृति

बरको ताँन्त्रीक प्रयोग

बरको रूखको बारेमा धार्मिक महत्व ठूलो छ । बरको पात जटादेखि सवै अंग मानव स्वास्थ्यमा प्रयोग गरेर थुप्रै फाइदा उठाउन

Read More
धर्म-सस्कृति

आँकको ताँन्त्रीक प्रयोग

आँकको ताँन्त्रीक प्रयोग ! हाम्रो नेपालमा यस्ता अनौठा खालका चमत्कारिक जडिबुटी छन् जसको मद्दतद्वारा जीवनलाई नै बदल्न सकिन्छ । सुन्दा

Read More
error: Content is protected !!